Asortyment

Mlekpol
Rolmlecz ser Podlaski
Mlekpol
Rolmlecz ser Salami
Mlekpol
Rolmlecz ser Zamojski
Mlekpol
Rolmlecz ser Złoty Mazur
Mlekpol
Rolmlecz ser Złoty Mazur
Mlekpol
Rolmlecz serek naturalny 200g
Mlekpol
Rolmlecz serek truskawkowy 200g
Mlekpol
Rolmlecz serek waniliowy 200g